Les 57: Hoofdrekenen: Eigenschappen van de bewerkingen

Hilde Vorsselmans - VBS Merksplas

Pas de eigenschappen van x en : toe, zodat je kan werken met getallen zonder een komma of met 1, 10 of 100.
Gebruik een blaadje om de nieuwe formule te noteren.
1,25 : 5 =
x x

125 : 0,5 =
x x

75 : 0,25 =
x x


25 x 184 =
x :

248 x 0,25 =
: x

110 x 0,8 =
: x