Les 92: De mediaan

Hilde Vorsselmans - VBS Merksplas

Zoek de mediaan door te ordenen van klein naar groot.
Op een toets van wiskunde worden de volgende punten behaald:
3 leerlingen halen 30 op 30
6 leerlingen halen 28 op 30
1 leerling haalt 27 op 30
4 leerlingen halen 25 op 30
2 leerlingen halen 24 op 30
1 leerling haalt 18 op 30
Eén leerling was ziek en legde geen toets af.
van klein naar groot: - - - - - - - - - - - - - - - -
Me = op 30

De juf doet ook een toets van W.O.:
1 leerling haalt 19 op 20
3 leerlingen halen 18 op 20
5 leerlingen halen 15 op 20
6 leerlingen halen 12,5 op 20
3 leerlingen halen 9 op 20
van klein naar groot: - - - - - - - - - - - - - - - - -
Me = op 20 (Gebruik je ZRM!)