Les 107: Percenten nemen van grootheden en getallen

Hilde Vorsselmans - VBS Merksplas

Maak van de percentzin eerst een (eenvoudige!) breukzin. Los daarna op. Kijk naar het voorbeeld als je niet goed weet hoe het moet.
30 % van 600 = 3/10 van 600 = 180
20 % van 850 = =
25 % van 6820 = =
80 % van 2500 = =
70 % van 720 = =
25 % van 164 = =
10 % van 315 = =
10 % van 6 = =
90 % van 220 = =