Les 105: Hoofdrekenen met kommagetallen

Hilde Vorsselmans - VBS Merksplas

Vul de bewerkingen met kommagetallen aan. Gebruik een getallentabel of een kladblaadje voor de lange weg.
15,4 + 23,1 =
0,6 + 0,16 =
21,80 + 2,32 =

9 - 0,55 =
14,85 - 2,3 =
66,3 - 3,5 =

5 x 0,6 =
10 x 13,75 =
4 x 0,75 =

4,9 : 7 =
0,64 : 8 =
336,9 : 3 =