W.O.: Restafval

Hilde Vorsselmans - VBS Merksplas

Wat gebeurt er met het huisvuil dat voor niets meer kan dienen? Vul de tekst aan.
Huisvuil dat geen waarde meer heeft en dat we niet meer kunnen recycleren, noemen we ook wel eens . Met dit afval kunnen twee dingen gebeuren:
1. Men kan het afval . Daarvoor bouwt men grote . Deze manier van werken heeft een groot voordeel. Er komt dan namelijk vrij, die kan gebruikt worden om van te maken.
2. Soms belandt dit afval echter ook op een . Hier zien we vooral nadelige gevolgen. Een vuilnisbelt slecht. Het landschap blijft niet , en het afval de bodem.
Heel wat redenen om na te denken over ons gedrag. Recycleren dus!