W.O.: De Oudheid

Hilde Vorsselmans - VBS Merksplas

Vul de tekst aan. Let op voor spellingfouten en hoofdletters!
1. Grieken en Romeinen
Rond v.C. groeiden in Griekenland dorpen uit tot steden. De Grieken leefden vooral van de , maar ze dreven ook met verre streken. Zo verspreidde de Griekse cultuur zich in de landen rond de Zee.
In Italië was toen nog een klein dorp. De Romeinen waren goede . In een paar eeuwen tijd bouwden ze een reusachtig rijk op. Ze veroverden ook de wereld. Van West-Europa tot in Afrika en tot in Azië legden de Romeinen uitstekende aan. Aan kruispunten en gunstig gelegen plaatsen veranderden hun legerkampen na jaren in Romeinse .

2. Romeinen in onze streken
De Romeinse veldheer Julius veroverde in de eerste eeuw voor Christus onze streken. De Gallische volksstammen werden één voor één verslagen door het Romeinse leger. De Romeinse provincie werd een deel van het Romeinse rijk. Er werden aangelegd en er ontstonden steden. Een versterkte stad in onze streken was . Binnen de stadsmuren woonden ambachtslui en er waren grote opslagplaatsen voor graan. In de omgeving van de stad woonden de rijke boeren in .

3. Leven in een grootstad
2000 jaar geleden woonden er in Rome evenveel mensen als vandaag in Brussel. Eén miljoen Romeinen binnen één stadsmuur zorgden voor veel die wij nu ook nog kennen: afval, verkeersopstoppingen, . Het eten voor de stadsbewoners werd aangevoerd vanuit het . Op de vele van Rome werden producten verkocht die uit heel het Romeinse rijk afkomstig waren. Al die Romeinen moesten een dak boven het hoofd hebben. De man leefde in appartementsblokken. Romeinen bouwden luxueuze villa's.

4. Vechtersbazen en kunstenaars
In de grootstad Rome was altijd wat te doen. De Romeinen hielden van paardenrennen en van gewelddadige . In het circus of het amfitheater knokten op leven en dood tegen elkaar of tegen . De Romeinen waren niet alleen vechtersbazen. Ze schreven hun wetten en regels nauwkeurig op. Het waren goede . Ze hadden een grote bewondering voor de cultuur. Net als de Grieken waren het knappe bouwmeesters. Het bleef eeuwenlang een internationale taal.