Godsdienst: Het Nieuwe of Tweede Testament

Hilde Vorsselmans - VBS Merksplas

Wat weet jij nog over de bijbel?
Het woord bijbel komt van het Latijnse '', dat betekent . De bijbel is immers een echte bibliotheek. Alle boeken uit de bijbel zijn door verschillende mensen geschreven, in de loop der eeuwen. In de bijbel vind je geschiedenisverhalen, , liederen, brieven, en nog veel meer. Het zijn allemaal verhalen over en van mensen die in geloven.

Er zijn twee grote delen in de bijbel: het of Testament en het of het Testament. Het tweede deel is in het geschreven. Het telt boeken en vertelt over van Nazareth, die de wordt genoemd.

Het Nieuwe of Tweede Testament bestaat uit:
1. 4
- vertellen over Jezus' en .
- verhalen Jezus en Jezus.
- zijn geschreven door de 4 evangelisten Mattheüs, , en Johannes.

2. de van de
- gaan over het leven van de eerste , die het na Jezus' dood niet gemakkelijk hadden.

3. 21
- werden door verschillende mensen geschreven, maar de bekendste schrijver is .

4. de van Johannes
- werd natuurlijk geschreven door Johannes.
- gaat over de , Johannes droomt van een betere wereld.